2 Aralık 2014 Salı

Günümüzde İK


Günmüzde İnsan Kaynakları hakkında söylentiler ve ön yargısal olarak bahsedilen bir çok kavram bulunmakta. Aslına bakılırsa, kimi zaman bir trend kimi zaman popüler kültürün iş hayatında yeni meslek dalı. Ancak özellikle belirtmek gerekirse, İnsan Kaynakları bir kalıba sıkıştırılamaz ve sınırları yoktur.

İnsan Kaynakları terimsel olarak bir organizasyondaki en üst yöneticiden, en alt kademede çalışan iş gücünü kapsar. Bu bireylerden, organizasyondaki işlevlerine göre alınabilecek optimum faydayı sağlamak amacıyla oluşturulacak bir sistemler bütünüdür. Sistem olarak adlandırmak belki doğru değil ancak; bir bütün göz önüne alındığında birbiriyle sistemsel bir şekilde bağlantılıdır İnsan Kaynakları süreçleri. Özetlemek gerekirse iş gücü potansiyelini ve verimliliği artırmak da diyebiliriz.

            Nitekim personel yönetimi tanımı örgüt içinde, gelişen ve değişen iş gücü çehresine bakıldığında yetersiz kalmış ve örgüt içi işlevi yetersiz kaldığı için İnsan Kaynakları Yönetimi bir üst basamak olarak doğmuştur. İşlevlerine bakıldığında sadece özlük işleri, bordrolama, ücret yönetimi, işe alım süreci ve seçme-yerleştirme gibi teknik görevler üstlenirken; İnsan Kaynakları Yönetimi daha farklı bir boyut kazandırmıştır organizasyon yapısına.

            İnsan Kaynakları, daha bütünleyici ve gövdeyi oluşturan bir yapı olmuştur ancak; işlevleri olmadan hiçbir zaman tam anlamıyla verimliliği sağlamayacaktır. Sadece bu şekilde düşünüldüğünde, İnsan Kaynakları yalnızca bir departman olmaktan öteye gidemeyecektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi içinde bulunduğu organizasyon yapısına bağlı olarak, diğer yönetim sistemleri ile olan ilişkisinde gelişimini ve sürekliliğini istikrarlı bir şekilde devam ettirecektir.

7 Haziran 2013 Cuma

Çok Uluslu Şirketlerin Sosyal Medya Kullanımı - 2

Daha onceki yazımda ÇUŞ'larda Sosyal Medya Kullanımı'nın başlangıcından ve kullanım amaçlarından bahsetmiştim. Uzun bir aradan sonra yaptığım gözlemler sonucu Sosyal Medya'yı baş belası olarak nitelendiren bir çok firma/şirket/yapı gördüm.


ÇUŞ'larda da bu böyle mi? Aslında bu sorunun yanıtı çok basit.

- Çalışan memnuniyeti,
- İK süreçleri,
- Müşteri memnuniyeti,
- Toplam Kalite Yönetimi,
- Organizasyon yapısı ve yönetim anlayışı

Yukarıda saydığım bir kaç maddeyi sizler de çoğaltabilirsiniz, şimdilik aklıma gelen en basit sorular bunlar. Siz eğer organizasyon içersinde eksiksiz olarak yerine getiriyorsanız bütün görevlerinizi -ki kurumsal olmak adına konuşuyorum, ÇUŞ'lar kurumsal olmalıdır- o zaman sizin için bir baş belası olmaz Sosyal Medya.

Şöyle bir göz atalım; Sosyal Medya'da kurumlar için neler yazılıp-çiziliyor olabilir?
2 şey dikkatimi çekti,
1. Şikayet
2. Övgü

Siz kendinize güveniyorsanız Sosyal Medya'da aslında şirketin en temel gereksinimi olan Müşteri Memnuniyeti'ni görüyor olacaksınız. Başarılıysanız sizden başarıyla söz eden bir kitle. Başarısız iseniz sizden hiç de iyi söz etmeyen bir kitle ve o kitlenin birbirleriyle etkileşim sağlayarak adınızdan bahsetmeleri.

Tabi bir de çalışanlarınızın sizlerden bahsetmeleri söz konusu. Bazı ÇUŞ'lar çalışanlarının Sosyal Medya üzerinde bir hesap sahibi olmasını istemiyor. Bunun bir kaç sebebi olabilir; a) Çalışanın yapacağı yorumlar, b) Çalışanların gönül verdiği oluşumlar, c) Çalışanların şirket hakkında belirteceği olumsuz yorumlar, d) Çalışanların şirket içi özel bilgileri deşifre edebileceği.. Bunlar daha önce konuştuğum çalışan-yönetici kişilerden edindiğim bir kaç bilgi.

Reklam olarak da Sosyal Medya esasında bir çok dertten kurtarıyor şirketleri; çünkü ÇUŞ'sanız A-Z'ye her türlü kullanıcıyı, her ülkeden bulabilirsiniz bu da sizin için başka bir reklam alt yapısı sağlayabilir.ÇUŞ'ların bulundukları ülkelerde hitap ettiği bir kesim-kitle vardır. Dolayısıyla bu kitlelere tüketicilerinin bulundukları ortama göre reklam anlayışı ile ürün ya da hizmetleri tanıtabilirler.

Sosyal Medya belki de sanılanın aksine bir baş belası değil özellikle ÇUŞ'lar için çağın en büyük kitlesel iletişim aracı olan bir oluşumdur.

Ogün Burhan AYDIN
(07.06.2013)